© Studio Bjorn Verlinde - Verilin showroom

Projectbezoek

ARCHITECTUURUITSTAP - Kortrijk op de fiets

Vr 6 Oktober 2023
Kortrijk
treinstation van Kortrijk

Sinds het aantrekken van Bernardo Secchi in 1994 heeft Kortrijk een sterke stedenbouwkundige en architecturale impuls gekregen. De overheid gaat nog steeds gedurfd te werk om mentaliteiskantelende projecten te realiseren en blijft haar dynamiek etaleren. De verbreding van de Leie met haar zeven bruggen, Buda Beach en de skatebowl stuurt nu ook groene trajecten aan voor fietsers en wandelaars. AiNB wil deze met jullie verkennen langsheen een route van om en bij 20km. De route brengt ons langs recente architectuurprojecten. Zowel ontworpen door gevestigde waarden als door jong talent, zowel groot- als kleinschalig, zowel kunstig als pragmatisch, zowel uitbundig als tot stilte uitnodigend.

terug naar overzicht

Programma

09u00 / 18u00 *

ARCHITECTUURUITSTAP - Kortrijk op de fiets

onder voorbehoud:
• Coussée & Goris i.s.m. witblad - kantoren Leiedal
• Eduardo Souto de Moura – Crematorium Uitzicht
• Vandenborre Architecten – AGO kantoren
• Sergison Bates Architects & Studio Jan Vermeulen i.s.m. Tom Thys architecten – De Korenbloem
• Studio Bjorn Verlinde - Verilin showroom
• noA architecten – Texture
• devyldervincktaillieu – Tangram
• Atelier toekomst – Toekomst 6 (architectenbureau)
• Atelier toekomst i.s.m. Dries Otten – Toekomst 8 (privé-woning)

Inclusief:
• toegangstickets tot openbare gebouwen
• begeleiding door architectuurgidsen en projectarchitecten
• huur audiofoons
• lunch met drankje in Buda Kitchen (door B2Ai), vlakbij BUDAfabriek (door 51n4e)

Inschrijven kan tot en met 15 september 2023.

We spreken om 9u af aan de fietsenstalling bij het treinstation van Kortrijk.

Vermeld bij het invulformulier bij opmerkingen of je met je eigen fiets komt of een elektrische fiets wenst te huren.

Praktisch

Data & locatie

Vr 6 Oktober 2023: Kortrijk
treinstation van Kortrijk, Stationsplein 8, 8500 Kortrijk

Tijdstip

09:00 - 18:00

Deelnameprijs

excl BTW:
leden AiNB en NAV: €50
€35 huur elektrische fiets (optioneel)

niet-leden: €90
€35 huur elektrische fiets (optioneel)

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.