over AiNB

De associatie van interieurarchitecten van België (AiNB) bevordert en ondersteunt het beroep van interieurarchitect in België. Ze vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van haar leden en zorgt ervoor dat hun expertise erkend en gevaloriseerd wordt.

Om de sector van interieurarchitectuur te inspireren en stimuleren en om de vaardigheden van haar leden verder te ontwikkelen organiseert AiNB professionele opleidingen, activiteiten en netwerkmomenten.

 

AiNB neemt het op voor de interieurarchitect en wil als organisatie een spreekbuis zijn van haar leden naar :

  • de media
  • de consument en het grote publiek
  • de professionals
  • de industrie
  • de overheid

 

AiNB is:

  • een kwalitatieve organisatie die het domein van de interieurarchitect beheert.
  • expert ter zaken aangaande opleiding en werkveld
  • ondersteunder van de consument bij het kiezen van de geschikte interieurarchitect
  • ondersteunder van de professional zodat deze zich op zijn corebusiness kan concentreren
  • gesprekspartner van de overheid

 

Het AiNB is, sinds 1952, de enige officieel erkende beroeps- en belangenorganisatie voor professioneel opgeleide en werkzame interieurarchitecten. Het AiNB onderhoudt nauwe contacten met de beroepspraktijk, maar ook met het onderwijs en de industrie, zowel op nationaal als internationaal terrein. 

 

Dagelijks neemt AiNB het op voor zijn leden en tracht deze bij te staan in de uitoefening van het  beroep. Belangenbehartiging, informatie, advies, bijscholing en administratieve hulp staan hierbij centraal.

 

AiNB informeert de interieurarchitecten via nieuwsbrieven en vakbladen. Leden kunnen met al hun professionele vragen steeds terecht bij de helpdesk en hebben ook toegang tot een uitgebreide kennisdatabank via de website.
 

Naast informatie via publicaties worden AiNB-leden ook regelmatig uitgenodigd voor het bijwonen van allerlei opleidingen en infosessies. Naast eigen activiteiten kunnen de leden van AiNB ook aansluiten bij de opleidingen en voordelen van NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen).

 

Starters worden grondig geïnformeerd via de jaarlijkse Kick Off Meeting voor starters.

 

Wilt u meer informatie over AiNB, neem dan contact op met het secretariaat:

 

Tel: (0032)2.212.26.20 (ma., woe., do.)

secretariaat@ainb.be

www.ainb.be

 

Dhr. Mauro Brigham, voorzitter AiNB

Dhr. Erik Van Nieuwenborg, Ere-voorzitter AINB

 

 

Wie is het AiNB? 

De leden van AiNB worden vertegenwoordigd door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan maximum uit 15 verkozen leden bestaan. De bestuursleden maken deel uit van een werkcel die rond een bepaald thema of doel werkt. Er kunnen steeds leden extra deel uitmaken van een werkcel afhankelijk van de noodzaak op dat moment.

 

Voorzitter:
Mauro Brigham

 

Ondervoorzitter
Joke Holvoet

 

Ere-voorzitter:
Erik Van Nieuwenborg

 

Penningmeester:
Thomas Seifert

 

Bestuurssecretaris:
Marian Depuydt

 

Overige bestuursleden:
Johanna Broekaert, Audrey De Sutter, Heidi Larson

 

Algemeen Secretaris:
Elke Stegen

 Het AINB heeft ook diverse partnerleden. Zij ondersteunen het AINB financieel, logistiek, informatief, en bij diverse activiteiten.

 

Lees alles over hoe je lid kan worden van het AiNB onder 'lid worden'

 

 

Vertegenwoordigingen

 

AiNB is vertegenwoordigd in diverse vakgerichte en algemene belangengroeperingen:

 

European Council of Interior Architects (ECIA)
Het Europees overkoepelend orgaan voor interieurarchitecten. Het AiNB is stichtend lid.

 

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO)
de nationale adviesraad voor de zelfstandigen en de KMO's - Interfederaal Bureau nr 16 / Bureau interfédéral nr 16

 

Federatie Vrije Beroepen
De AiNB is aangesloten bij de Federatie Vrije Beroepen met het oog op een optimale belangenbehartiging en beroepsprofilering.