Juridisch

Annulatie van een ondertekende offerte

1 maart 2018

Zelfs zonder akkoord van de aannemer kan de bouwheer ten allen tijde de overeenkomst éénzijdig beëindigen, doch evenwel mits betaling van een vergoeding voor hetgeen is gepresteerd enerzijds en een schadevergoeding voor de gederfde winst anderzijds. Artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:

“De opdrachtgever kan de aanneming tegen vaste prijs door zijn enkele wil verbreken, ook al is het werk reeds begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen.”

Het recht op de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst kan uitgeoefend worden vanaf het sluiten van de overeenkomst. Het is niet vereist dat de uitvoering van de werken reeds is aangevangen. De eenzijdige beëindiging heeft een onmiddellijke uitwerking vanaf het ogenblik waarop de aannemer kennis heeft van de beslissing van de opdrachtgever. De opdrachtgever die tot eenzijdige beëindiging is overgegaan kan hierop niet terugkomen zonder het akkoord van de aannemer. Bijgevolg kan de bouwheer niet eisen dat de aannemer alsnog overgaat tot uitvoering van de werken.

Het is derhalve aangewezen dat de opdrachtgever tracht een akkoord te bereiken met de aannemer.
Dit artikel is exclusief voor AiNB-leden. Verder lezen?

Al AiNB-lid? U kan hieronder inloggen en het artikel verder lezen.
Nog geen lid? Via onderstaande link kan u lid worden, zo krijgt u toegang tot het volledige AiNB-kennisnet.



Hebt u nog vragen? Dan kunt u ons steeds contacteren op 02 212 26 20 of via secretariaat@ainb.be.