Wetgeving

Op 1 mei 2018 treedt de nieuwe insolventiewet in werking.

Nieuwe Faillissementswet die rekening houdt met specificiteit vrije beroepen.

Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector

Verplichte verzekering voor interieurarchitecten.

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele beroepen in de bouwsector.

De verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele beroepen in de bouwsector ziet dan toch eindelijk het levenslicht.

“Potje breken is potje betalen”

“Potje breken is potje betalen”: een oud gezegde dat iedereen wel eens in de mond neemt en eigenlijk ook een basis vormt voor onze onderlinge relaties in tal van domeinen. Wie schade berokkent aan iemand (of aan diens goederen), dient dit te herstellen of het beschadigde goed te vervangen. Indien dit laatste niet mogelijk is, kan een financiële vergoeding in de plaats komen. Dit principe werd geformaliseerd in de artikelen 1382 tem. 1386 in het Burgerlijk Wetboek en vormt de basis voor de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen (BA).

Nieuwe index van de bouwmaterialen I-2021

Contractanten kunnen voor hun vorderingsstaten vanaf 1 januari gebruikmaken van de nieuwe Index I 2021. De oude Index I zal nog worden gepubliceerd tot en met december 2022.

Correcte positionering van de aansluitbocht en de meters

De voorschriften van Fluvius in verband met de plaatsing van de aansluitbochten en meters wordt niet altijd gevolgd. Dit leidt in de praktijk vaak tot vervelende situaties en zorgt voor heel wat frustraties bij zowel de bouwheer als Fluvius.

Definitieve afschaffing btw-decembervoorschot

De federale regering heeft beslist om het decembervoorschot vanaf 2021 definitief af te schaffen.

Het nieuwe goederenrecht (2): verduidelijking nieuwe regelgeving lichten en zichten

De nieuwe regels inzake lichten en zichten brachten heel wat vragen met zich mee. NAV verduidelijkt dan ook graag de toepassing in de praktijk

Het nieuwe goederenrecht: de regelgeving op lichten en zichten verduidelijkt

Onlangs publiceerde het NAV het artikel “Het nieuwe goederenrecht: Recht van uitweg en lichten en zichten” haar website. Deze tekst geeft onder meer een overzicht van de nieuwe regels voor de lichten en zichten in het nieuwe goederenrecht. Naar aanleiding van de vragen die het NAV bij dit artikel ontving, dient één en ander te worden verduidelijkt en genuanceerd.

Wat je als interieurarchitect moet weten over het asbestattest

Vanaf 23 november 2022 is het asbestattest verplicht bij verkoop van een woning of gebouw ouder dan 2001. Voor architecten is het asbestattest een uitstekend hulpmiddel om klanten te begeleiden in een renovatie tot een asbestveilige woning of gebouw.

ZIjn uw contracten en/of algemene voorwaarden up-to-date?

De nieuwe wetgeving omtrent schulden invorderen bij consumenten vanaf 01/09/2023